Số lượt truy cập
21098173
Vật Liệu xây dựng
Kết quả thực hiện công tác quản lý về vật liệu xây dựng 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng (2/10/2017 14:07)

1. Thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về rà soát sự phù hợp theo quy hoạch phát triển VLXD đối với 01 doanh nghiệp sản xuất trụ điện bê tông. Khảo sát thực tế tình hình hoạt động của 10 trạm nghiền, tiếp nhận và phân phối xi măng trên địa bàn Thành phố. Góp ý chuyên ngành 06 dự án; Hướng dẫn 30 đơn vị về địa điểm hoạt động sản xuất VLXD phù hợp với Quy hoạch; Văn bản gửi các đơn vị liên quan cung cấp thông tin và tổng hợp, cập nhật dữ liệu năm 2016.

2. Quản lý chất lượng hàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường; tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh VLXD: Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình biến động giá cát, đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp; Về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD. Tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ năm 2016 với Cục Hải quan Thành phố và các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD; Báo cáo Bộ Xây dựng về những khó khăn vướng mắc kiến nghị trong lĩnh vực VLXD; Văn bản đề nghị các Sở, ngành, đơn vị có liên quan báo cáo về nhu cầu sử dụng cát cho bê tông và vữa, vật liệu san lấp trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2017 và hạn chế sử dụng cát tự nhiên dùng để san lấp, chỉ sử dụng cát tự nhiên dùng cho sản xuất bê tông, xây tô và trát nhằm sử dụng cát tự nhiên có hiệu quả và tiết kiệm; nghiên cứu các loại vật liệu thay thế cát tự nhiên. Hướng dẫn các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, đơn vị có liên quan về một số giải pháp cho vật liệu thay thế cát tự nhiên; Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa VLXD của 15 đơn vị; Thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa VLXD của 04 đơn vị; Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD của 05 đơn vị.

3. Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD

a) Hồ sơ nộp trực tiếp: Trong 9 tháng năm2017, đã nhận 4.623 hồ sơ, so với cùng kỳ, tăng 674 hồ sơ, tăng 17,06%. Trong đó, hàng hóa nhập khẩu 4.187 hồ sơ, so với cùng kỳ, tăng 632 hồ sơ, tăng 17,77%; sản phẩm sản xuất trong nước 436 hồ sơ, so với cùng kỳ, tăng 42 hồ sơ, tăng 10,65%. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng vẫn là gạch (2.192 hồ sơ, chiếm 52,32%), kính (275 hồ sơ, chiếm 6,56%), tấm xi măng sợi (589 hồ sơ, chiếm 14,06%), sứ vệ sinh (454 hồ sơ, chiếm 10,84%). Thị trường nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Malaysia. Đã ban hành Thông báo tiếp nhận 4.233 hồ sơ đủ điều kiện, trả 100 hồ sơ không đủ điều kiện, đơn vị tự rút hồ sơ 53 hồ sơ. Hiện đang thụ lý 237 hồ sơ trong hạn.

b) Hồ sơ trực tuyến: Đã tiếp nhận 88 hồ sơ của 13 doanh nghiệp (nhập khẩu 80 hồ sơ, sản xuất trong nước 08 hồ sơ), chiếm tỷ lệ 1,9% so với số lượng hồ sơ nhận trực tiếp. Theo đó, đã ban hành Thông báo tiếp nhận 54 hồ sơ đủ điều kiện, hướng dẫn 25 hồ sơ không đủ điều kiện. Đang giải quyết 09 hồ sơ.

4. Công tác công bố giá VLXD: Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp công bố giá VLXD; Đề nghị Ủy ban nhân quận, huyện rà soát bổ sung thông tin tình hình giá VLXD để phục vụ công tác công bố giá VLXD định kỳ. Hướng dẫn 01 đơn vị áp dụng giá VLXD khi lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình; Hướng dẫn 02 đơn vị về hồ sơ công bố giá sản phẩm, hàng hóa xi măng PCB. Ban hành Bảng công bố giá VLXD quý I, quý II/2017.

5. Thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN): Tham gia báo cáo tham luận tại lớp tập huấn về VLXKN do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phối hợp với Trường Trung cấp Xây dựng tổ chức vào ngày 25 tháng 7 năm 2017. Tổng hợp danh sách 16 dự án được phê duyệt, 61 công trình được cấp phép xây dựng, 36 dự án có ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở thuộc đối tượng bắt buộc sử dụng VLXKN để nhắc nhở, tổ chức quản lý tình hình sử dụng VLXKN theo quy định. Lũy kế, từ đầu năm đến nay, có 52 dự án được thẩm định, phê duyệt và 61 dự án, công trình được cấp phép xây dựng thuộc đối tượng bắt buộc sử dụng VLXKN.

6. Quản lý tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Kiểm tra hoạt động 20 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Triển khai, phổ biến các quy định mới của Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; duy trì cập nhật, tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của 234 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

7. Công tác kiểm tra chuyên ngành liên quan lĩnh vực VLXD: Phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện kiểm tra chất lượng cát xây dựng (đến nay, Ủy ban nhân dân các quận - huyện đã ban hành thông báo tạm dừng lưu thông 20 sản phẩm, hàng hóa cát của 19 cơ sở kinh doanh, do không đảm bảo điều kiện quản lý chất lượng theo quy định; đã có kết quả thử nghiệm chất lượng của 31/38 mẫu cát, trong đó 24 mẫu đạt chất lượng và 07 mẫu không đạt chất lượng); Triển khai Kế hoạch kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2017; Báo cáo Ủy ban nhân Thành phố về cung cấp thông tin các nhà máy sản xuất xi măng, trạm nghiền xi măng; Tổ chức kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của 02 đơn vị.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/