Số lượt truy cập
20012436
Vật Liệu xây dựng
Thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm cửa đi và cửa sổ bằng khung nhôm (Công văn 3071/SXD-VLXD ngày 14/3/2017 của Sở Xây dựng gửi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đỗ và Anh Em) (14/3/2017 13:33)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/