Số lượt truy cập
21430714
Vật Liệu xây dựng
Công văn số 704/SXD-VLXD của Sở Xây dựng ngày 16/01/2018 v/v đình chỉ chứng nhận hợp quyđối với sản phẩm cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp chứng nhận hợp quy gửi Hợp tác xã Thuận Phát (24/1/2018 16:09)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/