Số lượt truy cập
21380436
Phản hồi ý kiến của Tổ chức và cá nhân
Giải đáp một số câu hỏi của Ban Quản lý chung cư về việc thành lập Ban quản trị chung cư: (4/1/2016 14:06)

Nội dung câu hỏi:

“Ban quản lý chung cư xin trình bày một số vấn đề sau:

Chung cư X đã được đưa vào sử dụng năm 2008, năm 2012 chủ đầu tư tổ chức hội nghị cư dân lần 1 thành lập Ban quản trị theo quyết định của UBND quận M.

Đến năm 2014, tại hội nghị cư dân, Ban quản trị nhiệm kỳ 2012-2014 được bãi miễn và thành lập Ban quản trị lần 2 với nhiệm kỳ không xác định (theo thông báo tạm thời của UBND quận M).

Ngày 25/7/2015, chung cư lại tiếp tục tổ chức Hội nghị cư dân và bầu được Ban quản trị nhiệm kỳ mới, trong cuộc họp lần này được tổ chức và đã nộp hồ sơ đến UBND quận M theo yêu cầu của Phòng Nội vụ quận M với các hồ sơ như sau:

- Công văn gửi Phòng Nội vụ UBND quận M đề nghị thành lập Ban quản trị mới.

- Biên bản họp Hội nghị cư dân với thành phần tham dự: 50,46% cư dân bao gồm chủ sở hữu và người sử dụng hoặc ủy quyền bới nội dung bầu Ban quản trị.

- Danh sách ký nhận thư mời và hình ảnh thư mời được dán công khai trong thang máy.

- Danh sách cư dân tham dự Hội nghị cư dân 2015 (kèm theo Giấy ủy quyền).

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng đưa vào sử dụng; Giấy chứng nhận phù hợp chất lượng công trình; Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (có chứng thực).

- Nội quy sử dụng nhà chung cư.

- Biên bản họp bầu Trưởng ban quản trị.

- Hồ sơ của các thành viên Ban quản trị gồm:

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận địa phương.

+ Hộ khẩu thường trú sao y, CMND sao y.

+ Giấy chủ quyền nhà.

Trong hồ sơ của thành viên Ban quản trị, có một số vấn đề sau:

- Ông A hiện đang ở căn hộ C, sổ hồng căn hộ mang tên P (là con trai ông A - đã ủy quyền toàn bộ cho vợ ông A là bà H)

Hộ khẩu của gia đình bà H bao gồm: Chủ hộ là con trai P, ông A và bà H.

- Hồ sơ ông B: sổ hồng căn hộ mang tên T (vợ ông B), hộ khẩu có tên bà T (vợ) và ông B (chồng).

Chúng tôi có một số thắc mắc đề nghị Quý cơ quan giải đáp:

1- Ông A, có đủ tư cách là người sử dụng để tham gia vào Ban quản trị không?

2- Ông B có cần ủy quyền từ vợ là bà T để tham gia thành viên Ban quản trị chung cư hay không?

3- Hồ sơ nộp cho UBND quận M, theo hồ sơ đính kèm đã đầy đủ để ra quyết định thành lập Ban quản trị không?

Ban quản trị cũ (theo thông báo tạm thời của UBND quận M) đã được hội nghị dân cư miễn nhiệm hiện không hoạt động, Ban quản trị mới được cư dân bầu đang chờ quyết định có thể hoạt động không?

4- Trong hội nghị cư dân có bầu Ban kiểm soát, chức năng của Ban này hoạt động như thế nào?

Kính mong được Quý cơ quan trả lời để chúng tôi được biết.

 

Nội dung trả lời của Sở Xây dựng:

Sở Xây dựng nhận được văn bản ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Ban Quản lý khu phố X đề nghị giải đáp 04 câu hỏi liên quan đến Ban quản trị chung cư;

Qua nghiên cứu văn bản, Sở Xây dựng phúc đáp 04 câu hỏi như sau:

Câu hỏi 1: Ông A có đủ tư cách là người sử dụng để tham gia Ban Quản trị không?

Căn cứ Công văn số 1436/BXD – QLN ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. Tại Khoản 7 Công văn số 1436/BXD – QLN có nội dung như sau:

”...Đối với việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị, việc công nhận Ban quản trị được thực hiện theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng...”

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có quy định:

”...

1. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư được quy định như sau:

a) Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành phần Ban quản trị bao gồm đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và đại diện Chủ đầu tư  hoặc đơn vị quản lý nhà chung cư. Ban quản trị nhà chung cư có thể được bầu từ 05 đến 15 thành viên, tuỳ theo điều kiện cụ thể của nhà chung cư, cụm nhà chung cư đó. Cơ cấu Ban quản trị gồm 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban, trong đó có 01 Phó ban là thành phần do Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý nhà chung cư cử tham gia Ban quản trị…

Theo văn bản ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Ban Quản lý khu phố X thì ông A đang ở căn hộ số C sổ hồng căn hộ mang tên P (con trai ông A). Con trai ông A đã ủy quyền toàn bộ cho vợ ông A là bà H. Hộ khẩu của hộ gia đình bà H bao gồm: chủ hộ là ông P (con trai ông A), ông A (chồng bà H).

Đối chiếu quy định trên, Ông A có đủ tư cách là người sử dụng để tham gia Ban quản trị chung cư.

Câu hỏi 2: Ông B có cần ủy quyền từ vợ là bà T để tham gia thành viên Ban Quản trị chung cư không?

Tương tự như câu 1 thì ông B có đủ tư cách là người sử dụng để tham gia Ban quản trị chung cư mà không cần có giấy ủy quyền của chủ căn hộ.

Câu hỏi 3: Hồ sơ nộp cho Ủy ban nhân dân Quận M, theo hồ sơ đính kèm đã đầy đủ để ra quyết định thành lập Ban quản trị không?

Luật Nhà ở năm 2014 và Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, chưa có điều khoản nào quy định cụ thể các loại giấy tờ nào cần phải nộp khi đăng ký thành lập Ban Quản trị chung cư mới. Hiện nay, Ban Quản lý khu phố X đã nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân Quận M về việc thành lập Ban quản trị chung cư mới. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc công nhận Ban Quản trị nhà chung cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Do đó đề nghị Ban Quản lý khu phố X trực tiếp liên hệ Ủy ban nhân dân Quận M để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Câu hỏi 4: Trong hội nghị cư dân có bầu Ban kiểm soát, chức năng của Ban này hoạt động như thế nào?

Hiện nay, Luật Nhà ở năm 2014 và Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư không có điều khoản nào quy định thành lập Ban kiểm soát chung cư. Do đó, Sở Xây dựng không có căn cứ pháp lý để  hướng dẫn chức năng của Ban này.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng đối với 04 câu hỏi liên quan đến Ban quản trị chung cư của Ban Quản lý khu phố X. Kính chuyển Ban Quản lý khu phố X tham khảo, nghiên cứu thực hiện./.

 

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/