Số lượt truy cập
21430376
Phản hồi ý kiến của Tổ chức và cá nhân
Hướng dẫn thực hiện cấp số nhà (15/5/2017 14:53)

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2349/UBND-QLĐT ngàỵ 23/3/2017 của y ban nhân dân Quận 10 về việc đề nghị hướng dẫn cấp số nhà cho khu nhà ở Khu Z756 tại số 200 đường 3/2, Phường 12, Quận 10.

Sau khi xem xét nội dung Công văn trên, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 20 Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngẩy 31/5/2012 của y ban nhân dân Thành phố, quy định:

y ban nhân dân quận, huyện giải quyết đánh sổ và cấp Chứng nhận số nhà theo yêu cầu của tố chức, cả nhân trong các trường họp sau:

1. Nhà ở, công trình xây dựng hoặc đất xây dựng thuộc khu vực tuy đã thực hiện xong việc đánh so, nhưng chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc sử dụng đất có yêu cầu được cấp số nhà do xây dựng mới; tách - nhập nhà hoặc xây dựng thêm trong cùng khuôn viên”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của y ban nhân dân Thành phố, quy định: “Đối tượng không đánh sổ và gắn biên số nhà: nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng không phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND Iigày 31/5/2012 của y ban nhân dân Thành phố, quy định: “Chứng nhận sổ nhà không có giá trị công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng”.

Trường hợp cần hướng dẫn chi tiết cụ thể cấp số nhà cho từng căn nhà, căn hộ tại khu nhà nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 10 cử cán bộ mang hồ sơ, bản vẽ đến Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và công sở) để trao đổi cụ thể.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 10 căn cứ nihững quy định trên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/