Số lượt truy cập
22163147
Phản hồi ý kiến của Tổ chức và cá nhân
Về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (31/8/2017 13:14)

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 311/SGX-PC ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sài Gòn Xanh về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án  đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị tham gia trong công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với lĩnh vực tham gia và cấp công trình tương ứng. Hiện nay, Sở Xây dựng đã và đang thực hiện việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (từ cấp II trở xuống), đề nghị các đơn vị liên hệ và nộp hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng. Ngoài ra, Công ty liên hệ Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng – Sở Xây dựng, là đơn vị trực tiếp thực hiện việc cấp  chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức để hướng dẫn chi tiết hơn.

 

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sài Gòn Xanh để thực hiện theo quy định./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/