Số lượt truy cập
21368496
Phản hồi ý kiến của Tổ chức và cá nhân
Hướng dẫn thực hiện cấp số nhà (12/6/2017 14:48)

Sở Xây dựng nhận được đơn xin cấp số nhà của bà Huỳnh Thị Mộng Thu đề ngày 26/4/2017, địa chỉ Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh.

Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đơn trình bày của bà Huỳnh Thị Mộng Thu thì căn nhà trên xây dựng vào tháng 3/2009.

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố, quy định:

“2. Đối tượng được đánh số và gắn biển số nhà:

a. Nhà ở (nhà ở riêng lẻ, chung cư, cư xá: căn hộ, số tầng, cầu thang, lô chung cư, cư xá)”.

Căn cứ Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố, tại Khoản 3 Điều 2, quy định:

“Đối tượng không đánh số và gắn biển số nhà: nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng không phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

 

 

 

Khu vực cấm xây dựng được quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014: “Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hoá và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này”.

 

 

 

Căn cứ Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố, tại Khoản 1 Điều 19, quy định:

 

 

 

“Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp Chứng nhận số nhà cho nhà ở, công trình xây dựng được đánh số theo Quy chế này và danh sách đính kèm (gồm 03 bộ) để chuyển cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn”.

Căn cứ những quy định trên, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh xem xét, hướng dẫn, giải quyết cho bà Huỳnh Thị Mộng Thu. Trường hợp Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh không giải quyết cấp số nhà thì nêu rõ lý do và giải quyết khiếu nại của đương sự theo quy định.

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/