Phản hồi ý kiến của Tổ chức và cá nhân - http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn
Số lượt truy cập
20726355
Phản hồi ý kiến của Tổ chức và cá nhân
TIN MỚI NHẤT

Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Xem tiếp

Hướng dẫn thực hiện cấp số nhà

Xem tiếp

Về khối lượng thanh toán của gói thầu Xây lắp thuộc dự án Xây dựng, mở rộng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi

Xem tiếp

Giải đáp một số câu hỏi của Ban Quản lý chung cư về việc thành lập Ban quản trị chung cư:

Xem tiếp

Ý kiến phản hồi các câu hỏi về nhà ở xã hội

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Ý kiến phản hồi các câu hỏi về số năm kinh nghiệm căn cứ cấp chứng chỉ hành nghề  
Ý kiến phản hồi các câu hỏi về cấp mới chứng chỉ hành nghề  
Ý kiến phản hồi các câu hỏi về cấp lại chứng chỉ hành nghề  
Ý kiến phản hồi các câu hỏi về điều kiện, thủ tục, thành phần hồ sơ để công bố hợp quy  
Ý kiến phản hồi các câu hỏi về thuê, thuê mua nhà ở xã hội  

Xem tin theo ngày

Ngày

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/