title Hạ tầng kỹ thuật

Bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Chủ nhật, 23/06/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 14/6/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí, giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng nguồn vốn Nhà nước (ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định và bộ đơn giá này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế cho bộ đơn giá ban hành kèm theo Công văn số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nguồn: P. HTKT
Số lượng lượt xem: 1015
Tin mới hơn
Tin đã đưa