title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 10517/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 21/8/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Thứ sáu, 23/08/2019, 06:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 10517/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 21/8/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 773
Tin mới hơn
Tin đã đưa